Uchyłek odbytnicy

Uchyłek odbytnicy (rectocele)  jest  patologicznym  uwypukleniem ściany odbytu/odbytnicy prowadzącym do zmian anatomicznych i zaburzeń funkcjonalnych dolnego odcinka przewodu pokarmowego, w wyniku czego powstaje zaburzenie we wypróżnianiu bańki odbytnicy ze stolca. U kobiet najczęściej obserwuje się uchyłek przedni odbytnicy (uchyłek odbytniczo-pochwowy) polegający na wypadaniu przedniej ściany odbytnicy do pochwy. W jego przebiegu dochodzi ponadto do zmian w przegrodzie odbytniczo-pochwowej i do obniżenia tylnej ściany pochwy. Duży uchyłek tego typu może objawiać się wypadaniem odbytnicy i ściany pochwy przez szparę sromową. U mężczyzn ten typ uchyłka nie jest częsty – przednia ściana odbytnicy uwypukla się między gruczołem krokowym, a przeponą moczowo-płciową. Uwypuklenie tylnej ściany odbytnicy nazywane jest uchyłkiem tylnym. Obserwowany jest on częściej u kobiet.

Czynnikami ryzyka powstania uchyłka odbytniczo pochwowego  są: genetycznie uwarunkowane osłabienie tkanki łącznej w obrębie miednicy (np. w przypadku choroby miastenia gravis), zaawansowany wiek (spadek wydzielania niektórych hormonów płciowych i sprężności mięśn), liczne porody drogami natury (każdy pasaż dziecka przez kanał waginalny rozciąga mięśnia pochwy i dna miednicy), otyłość (ciągły ucisk ciężaru jelit i tkanki tłuszczowej w jamie brzusznej). Przyczyną uchyłka odbytnicy może być również obniżenie narządu rodnego (przez osłabienie m. dna miednicy tzw. potocznie mięśnia Kegla), histerektomia czyli operacja usunięcia macicy (w tym przypadku brak podpory na przedniej ściany odbytnicy, która upiera się od przodu do macicy), nadmierne napięcie zwieraczy odbytu ( u ludzi żyjących częściej w stresie, lub chorujących na przewlekłą szczelinę odbytu), paradoksalne napięcie mięśnia łonowo odbytniczego podczas defekacji (wtedy w wyniku nacisku przemieszcza się całe jelito w kierunku pochwy). Pod uwagę bierze się również: zespół nadmiernego obniżenia krocza (brak sportu i wielorodność), wgłobienie wewnętrzne błony śluzowej odbytnicy.

Objawy takiej choroby to ciągle utrzymujące lub długo trwające  parcie na stolec podczas defekacji, uczucie niepełnego wypróżnienia, przewlekłe zaparcie,  utrudnione oddawanie stolca, ból w miednicy małej również podczas zbliżenia się seksualnie, uczucie zalegania stolca, oddawanie stolca małymi porcjami, także po wstanie z toalety pacjent chciałby ponownie wrócić do muszli toaletowej oraz uczucie niepełnego wypróżnienia!

Podczas badania klinicznego kontroluje się odbyt i odbytnicę w badaniu per rectum. Należy spośród badań również wykonać badanie tzw. defekografię, gdzie dynamicznie obserwuje się pasaż kontrastu podanego do odbytnicy w przeglądarku rentgenowskim. Najprościej należy wykonać endosonografię 3D (ta metoda uwidocznia perfekcyjnie uchyłek  odbytnicy i dynamykę jego przebiegu),  USG  krocza, manometrię odbytu i odbytnicy (aby określać ciśnienie panujące w obrębie mięśnia zwieracza kanału odbytu), EMG odbytu (elektomyografia) do mierzenia stopnia pobudzeń mięśnia zwieracza. Te wszystkie wymienione badania wykonujemy w naszym Centrum wyposażonym w bardzo specjalistyczny sprzęt proktologiczny.

Leczenie uchyłka odbytnicy jest zabiegiem chirurgicznym. W naszym Centrum wykonujemy ten zabieg metodą minimalną inwazyjną. Po takim zabiegu pacjent odczuwa tylko minimalny ból i ten zabieg u nas odbywa się w trybie tzw. chirurgia jednego dnia! Ta operacja jest delikatna i wymaga dużo doświadczenia i umiejętności chirurgicznych. W naszym Centrum Proctogin wyspecjalizowaliśmy się również w takim rodzaju zabiegu.

Zapraszamy!