Terapia Immuno-Biologiczna

Leczenie bio-immunologiczne - Proctogin PoznańMedycyna biologiczna jest działem medycyny zajmujący się rozpoznaniem, leczeniem i zapobieganiem chorób na podstawie zaburzeń zachodzących na poziomie molekularnej w komórce i przestrzeni humoralnej organizmu. Ta holistyczna medycyna opiera się na zaburzeniach psychosomatycznych, czynnościowych, metabolicznych i immunologicznych.

Medycyna integracyjna jest nowym działem medycyny który łączy medycynę konwencjonalną z medycyną komplementarną. Medycyna komplementarna różni się od medycyny alternatywnej tym że, stawia sobie za cel uzupełnianie medycyny konwencjonalnej a nie jej zastąpieniem, a nie tak jak jest w przypadku medycyny alternatywnej. Medycyna alternatywna stawia się jako alternatywa do medycyny konwencjonalnej.

Medycyna integracyjna zajmuje się pacjentem holistycznie i stawia pacjenta  w centrum zainteresowania. Uzupełnia terapię  konwencjonalną przez terapie bio-immunologiczną: żywieniową, manualną holistyczną, emocjonalną, psychologiczną, społeczną i środowiskową (terapia edukacyjna) aby wdrażać profilaktykę i leczyć pacjenta jako całość z jego aktywnym udziałem.

Medycyna biologiczna opiera się na „medycynie opartej  na dowodach” tzw. „Evidence based medicin” i dobiera wiedzę naukową z różnych dziedzin dla indywidualnych potrzeb pacjenta.

Terapia integracyjna, w przypadku terapii biologicznej, jeśli jest dokładnie dobierana,  jest w gruncie rzeczy pozbawiona działań ubocznych, gdyż w większości przypadkach stosuje naturalne procedury postępowan leczniczych.

Medycyna konwencjonalna nie zawsze znajduje  indywidualnie korzystne i optymalne rozwiązanie w leczeniu choroby danego pacjenta. Szczególnie w chorobach przewlekłych. Łączenie medycyny konwencjonalnej i medycyny komplementarnej w tym przypadku medycyna biologiczna / immunologiczna,  w tzw. medycynę  integracyjną stwarza dobrą perspektywę wyraźnego poprawienia algorytmów postępowania w danym, indywidualnym przypadku chorego. Większość chorób przewlekłych znajdują swego żródło na bazie zaburzeń immunologicznych. Zaliczamy tu łuczczyca, RZS, toczeń, depresja, cukrzyca, autyzm, stwardnienie rozsiane, choroba Crohn´a, wrzodziające zapalenie jelita grubego, nietoleracja pokarmowa, alergia, astma, zespół przewlekłego zmęczenia, choroba Hashimoto, skerodermia, etc… i nowotwory!!!

W naszym Centrum Proctogin, stosujemy terapię biologiczną, immunostymulującą, immunomodulującą, immunosupresyjną gdyż w tym posiadamy wystarczające umiejętności i doświadczeń. Cieszymy się wraz z naszymi byłych pacjentów.

Konsultacja i leczenie bio-Immunologiczne chorób przewlekłych w tym nowotworowych  odbywają się w naszym Centrum Proctogin w Berline, Cautiusstr. 15, 13587 Berlin (www.proctogin.de) od Poniedziałku do Piątku po wstępnym ustaleniem terminu telefonicznie (004915201759916) lub przez e-mail –info@proctogin.de i trwa ona prawie jedną godzinę. Konsultacja może się odbywać również wyjątkowo w formie Telemedycyny wg. noweliyacji ustawy z roku 2016.  (Dz.U. z 2014 r., poz. 1138 z późn. zm. ustępy 2–5). Terapia może być kontynuowana w Polsce w ramach terapii transgranicznej wg. Dyrektywy PE i Rady UE 2011/24/UE (Dz.Urz.UE.L Nr 88, str. 45).

Zapraszamy