Terapia Immuno-Biologiczna

Leczenie bio-immunologiczne - Proctogin PoznańMedycyna biologiczna jest działem medycyny zajmujący się rozpoznaniem, leczeniem i zapobieganiem chorób na podstawie zaburzeń zachodzących na poziomie molekularnej w komórce i przestrzeni humoralnej organizmu. Ta holistyczna medycyna opiera się na zaburzeniach psychosomatycznych, czynnościowych, metabolicznych i immunologicznych.

Medycyna integracyjna jest nowym działem medycyny który łączy medycynę konwencjonalną z medycyną komplementarną. Medycyna komplementarna różni się od medycyny alternatywnej tym że, stawia sobie za cel uzupełnianie medycyny konwencjonalnej a nie jej zastąpieniem, a nie tak jak jest w przypadku medycyny alternatywnej. Medycyna alternatywna stawia się jako alternatywa do medycyny konwencjonalnej.

Medycyna integracyjna zajmuje się pacjentem holistycznie i stawia pacjenta  w centrum zainteresowania. Uzupełnia terapię  konwencjonalną przez terapie bio-immunologiczną: żywieniową, manualną holistyczną, emocjonalną, psychologiczną, społeczną i środowiskową (terapia edukacyjna) aby wdrażać profilaktykę i leczyć pacjenta jako całość z jego aktywnym udziałem.

Medycyna biologiczna opiera się na „medycynie opartej  na dowodach” tzw. „Evidence based medecine” i dobiera wiedzę naukową z różnych dziedzin dla indywidualnych potrzeb pacjenta.

Terapia integracyjna, w przypadku terapii biologicznej, jeśli jest dokładnie dobierana,  jest w gruncie rzeczy pozbawiona działań ubocznych, gdyż w większości przypadkach stosuje naturalne procedury postępowan leczniczych lub zastosuje znane leki immunologiczne (czyli immunomodulujące lub immunostymulujące).

Medycyna konwencjonalna nie zawsze znajduje  indywidualnie korzystne i optymalne rozwiązanie w leczeniu choroby danego pacjenta. Szczególnie w chorobach przewlekłych. Łączenie medycyny konwencjonalnej i medycyny komplementarnej w tym przypadku medycyna biologiczna / immunologiczna,  w tzw. medycynę  integracyjną stwarza dobrą perspektywę wyraźnego poprawienia algorytmów postępowania w danym, indywidualnym przypadku chorego. Większość chorób przewlekłych znajdują swego żródło na bazie zaburzeń immunologicznych. Zaliczamy tu łuczczyca, RZS, toczeń, depresja, cukrzyca, autyzm, stwardnienie rozsiane, choroba Crohn´a, wrzodziające zapalenie jelita grubego, nietoleracja pokarmowa, alergia, astma, zespół przewlekłego zmęczenia, choroba Hashimoto, skerodermia, etc… i nowotwory!!!

W naszym Centrum Proctogin, stosujemy terapię biologiczną, immunostymulującą, immunomodulującą, immunosupresyjną gdyż w tym posiadamy wystarczające umiejętności i doświadczeń. Cieszymy się wraz z naszymi byłych pacjentów.

Bardzo ważne: W naszym Centrum Proctogin-Poznań nie prowadzimy żadnej terapii przyczynowej chorób  autoimmunologicznych lub nowotworowych przez podanie leków chemioterapeutycznych lub innych leków bioimmunologicznych ze względu na restrykcyjne prawo polskie, które musimy przestrzegać! Terapia bioimmunologiczna jest dozwolona w większości krajów cywilizowanych na całym świecie, wsród nich rownież Niemcy. Z tego powodu ta terapia bioimmunologiczna tych chorób przewlekłych odbywa się dla nas w Berlinie, w naszym Centrum Proctogin – Eiswerder Str. 20A, 13585 Berlin po wstępnej rejestracji pod numerem telefonu 00493055517818 lub przez email : info@proctogin.de. W Polsce może tylko odbywać się konsultacja informacyjna, ale na pewno nie nastąpi żadna terapia w tym kierunku. Ta terapia immuno-biologiczna jest w zasadzie bezpieczna i generalnie nie przeszkadza w niczym oczekiwanymi efektom terapeutyczymi chemio- radioterapicznym lub innym lekom stosowane w terapii tych przewlekłych chorób, Terapia bio immunologiczna  może wręć w tym wspierać. W żadnym wypadku nie sprzedajemy nikomu żadnych leków i nie uczęstniczymy w ich handlu. Do tego są apteki i hurtownie farmaceutyczne. Zajmujemy się w Polsce tylko i wyłącznie działaniem lecznyczym zwiążanym z naszą specjalizacją i profesją, czyli chirugią i koloproktologią!

W Berlinie mówimy również po polsku!

Zapraszamy