Skuteczne i niebolesne leczenie przetoki okołoodbytu z pomocą specjalnego klipsa

Przetoka to patologiczny przewód łączący wydrążony narząd (np. Jelito) z innym pustym narządem lub  powierzchnią skóry.to kanał łączący odbytnicę ze skórą odbytu.

Przetoki mogą powstać w wyniku przewlekłego (np. Choroba Leśniowskiego-Crohna) lub ostrego zapalenia (ropień), lub w wyniku zewnętrznych wpływów mechanicznych (wypadek, operacja, poród, gwałt). Ropień to jama wewnątrz ciała, w której gromadzi się ropa.

Typowym objawem przetoki odbytu jest wydzielina z otworu okołoodbytniczego , ból niekiedy gorączka i sepsa.

Drogę przetoki i jej związek z mięśniem zwieracza można zbadać poprzez wprowadzenie sondy i / lub barwienie śródoperacyjne u pacjenta w znieczuleniu,wtedy badanie jest juz inwazyjne.

Prostą i  dostępną techniką jest endosonografia, której użyteczność można poprawić poprzez wzmocnienie kontrastu, np. za pomocą nadtlenku wodoru. Korelacja między ultrasonografią wewnątrzodbytnicza a śródoperacyjnym badaniem klinicznym jest lepsza niż 90%. Zaletą endosonografii jest to, że jest łatwa powtarzalna, nie inwazyjna, bez skutkow ubocznych i tania w użyciu, ale w dużym stopniu zależy od doświadczenia badającego. W gabinecie posiadamy endosonografię 3 D,przy pomocy ktorej diagnozujemy ww.schorzenia. Badanie endosonograficzne jest nie bolesne.

Rezonans magnetyczny (MRI) może być stosowane jako badanie zewnętrzne z kontrastem lub bez środka kontrastowego albo z użyciem cewki wewnątrzodbytniczej. MRI jest kosztowne, nie zawsze dostępne, a jego wartość diagnostyczna zależy od warunków technicznych; jednak w przypadku zmian odległych od odbytu preferowane jest bardziej od badania endosonograficznego.

Rozpoznanie przetoki odbytu jest zwykle wskazaniem do zabiegu chirurgicznego w celu zapobiegania nawrotowi procesu septycznego.

Jednym z powikłan po operacji przetoki odbytu metodą klasyczną ( mechaniczne wycięcie przetoki wraz z ryzykiem uszkodzenia mięśnia zwieracza) jest utrata szczelności odbytu, redukcja wydajności trzymania stolca. Wraz z nim rośnie liczba pacjentów z zaburzeniami trzymania moczu i stolca, zakres interwencji chirurgicznej, liczba wcześniejszych operacji lub wcześniejszych uszkodzeń (poród) oraz ilość odciętej masy mięśniowej. Najbardziej narażeni na tę przypadłość są kobiety oraz osoby starsze.

W naszym centrum medycznym rozwijaliśmy skuteczną  metodę zaopatrzenia przetoki okołoodbytniczej, zapobiegająca jej nawrotowi ,  nie dopuszczająca do uszkodzenia mięśnia zwieracza odbytu i  zapobiegająca powstawaniu nietrzymania stolca (inkontynencja). W metodzie tej  używamy  specjalny klips. Zabieg odbywa się w ramach tzw. chirurgii jednego dnia.

Zapraszamy