Przetoka odbytniczo-pochwowa

Przetoka odbytniczo-pochwowa

jest patologicznym  połączeniem między pochwą  a odbytnicą lub z odbytem. Objawem jest mimowolne uwalnianie z pochwy najpierw gazu, płynu jelitowego i potem stolca, co z kolei może powodować zapalenie pęcherza moczowego i pochwy. Zakażenie jest wynikiem obecności bakterii jelitowych w miejscu, gdzie nie powinien się znaleźć mianowicie pochwa.  Miednica mniejsza jest okolicą  mocno unaczyniona, z tego powodu bakterie z łatwością wydostają się z miejsca zakażenia do krwiobiegu i mogą doprowadzić do zakażenia całego organizmu tzw. posocznica (sepcja) i do zgonu! Powstałe zakażenie szczególnie przez bakterie beztlenowe często spowoduje powstania rozległej martwicy, wtedy jedyny ratunek dla pacjentki jest operacyjne usuniecie narządów  rodnych, odbytnicy i do założenia odbytu sztucznego tzw. stomią i zastosowanie silnych antybiotyków.  Antybiotyki niszczą układ odpornościowy i tworzą odporność antybiotikową i wtedy przetoka może wcale już się nie goić i prowadzić do ciężkiego powolnego zgonu pacjentki przy rozkładaniem jej ciała.

Choroba najczęściej występuje w wyniku porodów w trudnych warunkach, takich jak po nacięciu krocza lub jego rozdarciu podczas przejścia dziecka przez kanał rodny. Ponadto przyczyny mogą być zewnętrzne akty przemocy w okolicy narządów płciowych na tle seksualnym i wprowadzenie twardych przedmiotów  do odbytu lub do pochwy. Podobnie, możliwe jest, że przetoki odbytniczo-pochwowe mogą rozwinąć się  częściej po operacyjnym usunięciu nisko ustawionego  raka jelita grubego,  przewlekłej choroby zapalnej jelit, np. choroba Crohn`a, miejscowym zapaleniu jelita grubego lub w wyniku radioterapii w chorobie nowotworowej.

Jeśli przetoka jest mała, nie została zaopatrzona wtedy choroba trwa długo prowadzi często do załamania psychicznego i do zaburzeń w relacjach miedzy partnerami małżeństwa. Uciążliwy zapach nie do opanowania izoluje pacjentki społecznie. Wstydliwa problematyka tej choroby i czesto niezaradność medycyny klasycznej prowadzi do tego, że pacjentka zamyka się w swoim intymnym swiecie, i dopiero póżno podejmie się próbę leczenia u dobrych specjalistów!

Diagnozowanie i leczenie przetok odbytniczo-pochwowych

Badanie palpacyjne przez odbyt często pozwala na postawienie diagnozy, czasami koniecznie jest wziernikowanie i oglądanie do pochwy. Konieczne, jest wspieraniem ww. badania  przez badanie endoskopowe, USG kanału odbytu tzw. endosonografią, najlepiej USG 3 D  lub rezonans magnetyczny. Wtedy  można rozpoznać zakres i rozgałęzienie przetoki. (Należymy do rzadkich jednostek medycznych w Polsce, które wykonują endosonografię (USG) trójwymiarową  (3 D) w ocenie schorzeń kanału odbytu i odbytnicy).

Przetoki odbytniczo-pochwowe są zwykle naprawiane przez delikatny zabieg chirurgiczny. Ważne jest jednak, aby leczyć wszelkie możliwe stany zapalne przed wykonaniem zabiegu. W leczeniu klasycznym może być konieczne utworzenie tymczasowego sztucznego ujścia jelita (Stomia), aby odbyt odpoczął od podrażnienia spowodowanego regularnego pasażu stolca. Z reguły czas trwania takiego stanu noszenia stomii  trwa od 6 tygodni do 6 miesięcy lub stomia zostaje założona na stałe.  Podczas zabiegu przetoka jest zaopatrzona i zamykana, często w połączeniu z przeszczepem  skóry.

Leczenie przetoki należy do trudnych zabiegów chirurgiczno-proktologicznych, związanych często z wieloma nawrotami i powikłaniami, przedwszystkim  z nieodwracalnym nietrzymaniem stolca po przypadkowym uszkodzeniem mięśnia zwieracza odbytu (trwała inkontynencja, która jest okaleczeniem na całe życie). Odbyt jest siedlistwem wiele bakterii i grzybów, wię ryzyko zakażen jest ogromne. W tym narządu ciśnienie jest ciągłe wyższy, co utrudnia gojenie ww. przetoki przez ciąglenapięcie tkanek odbytu. W tym przypadku doświadczenie proktologa często gra dużo roli.

W naszym Centrum nabraliśmy doświadczenie w leczeniu przetok różnych rodzajów i również przetok odbytniczo -pochwowych. Stosujemy  metodę minimalną  inwazyjną. Wtedy zabieg trwa krótko i obciążenie pozabiegowe jest minimalne. Do tego zabiegu stosujemy specjalny klips i specjalny klej prowadzące do utrzymania szczelności odbytowo-pochwowej i zapobiega nawrotom. Im wcześniej pacjentki zgłaszają się do nas tym bardziej wyniki są zadawalające. Rokowanie jest bardzo dobre dla tej formy terapii.

Zapraszamy do naszego Centrum