Laparoskopia jamy brzusznej

Niewątpliwie laparoskopia (jamy brzusznej, przepukliny pachwinowej lub udowej, laparoskopowe usunięcie zrostów jamy brzusznej itp.) doprowadziła do prawdziwej rewolucji w zakresie chirurgii. Dzięki niej zniknęła konieczność chirurgicznego otwierania jam brzusznych w celu przeprowadzenia nieskomplikowanych zabiegów, takich jak np. usunięcie wyrostka robaczkowego czy zlikwidowanie zrostów jamy brzusznej, przepuklin pachwinowych i udowych. Jak zatem wygląda laparoskopia?

Laparoskopia – co to takiego?

Zacznijmy od tego, jak dokładnie wygląda zabieg laparoskopii. Używa się do niego – jak sama nazwa wskazuje – laparoskopu, czyli urządzenia kształtem przypominającego rurkę, wyposażonego w teleskop, niewielką kamerę i źródło światła. Przeznaczeniem laparoskopu jest możliwość obrazowania, a następnie – przy dodatkowym użyciu trokaru czy insuflatora – przeprowadzenia zabiegu na danych tkankach czy narządach.

Laparoskopię wykonuje się w celu obserwacji i makroskopowej oceny wątroby, pęcherzyka żółciowego, śledziony, przepony, narządów rodnych czy innych narządów zlokalizowanych w obrębie jamy brzusznej. Używając laparoskopu, można rozbić złogi, usunąć zrosty jamy brzusznej, wykonać biopsję, usunąć niektóre narządy czy przeprowadzić zabiegi na żołądku.

Wskazania do wykonania laparoskopii

Na laparoskopię jamy brzusznej lekarze decydują się zwłaszcza w przypadku podejrzenia:

 • chorób wątroby,
 • wodobrzusza,
 • stanów zapalnych jamy brzusznej,
 • chorób śledziony,
 • zrostów w jamie otrzewnej,
 • nowotworu żołądka.

Laparoskop może także posłużyć do przeprowadzenia zabiegów ginekologicznych czy wycięcia pęcherzyka żółciowego, guzów: nadnerczy, jelita grubego, odbytnicy, przepuklin jamy brzusznej, torbieli: jajnika, gruczołu krokowego, wątroby, nerek. Dodatkowo daje możliwość zwalczenia choroby refluksowej.

Zalecenia przedzabiegowe

Zanim przeprowadzi się zabieg laparoskopii jamy brzusznej, przepukliny pachwinowej lub udowej, laparoskopowego usunięcia zrostów jamy brzusznej czy laserowego usunięcia fałdy okołoodbytniczej, niezbędne jest sprawdzenie grupy krwi pacjenta i poziomu jej krzepliwości, stężenia białka w surowicy, wskaźniku elektrolitów, próby wątrobowej, a także dodatkowe przeprowadzenie badania EKG.

Dzień przed planowanym zabiegiem konieczne jest przejście na lekką dietę, uwzględniającą lekkostrawne posiłki – najlepiej płynne. Na parę godzin przed wykonaniem laparoskopii pacjenci przyjmują 1l płynów o charakterze krwiozastępczym.

Niekiedy może pojawić się konieczność ogolenia skóry w miejscu, w którym będzie wykonywane nacięcie.

Zabieg każdorazowo wykonywany jest przy znieczuleniu ogólnym. Między innymi dlatego należy on do rodzaju zabiegów oszczędzających – w przeciwieństwie do standardowych operacji. Niewielkie nacięcie daje możliwość szybszego gojenia się rany pozabiegowej, co łączy się z krótszym pobytem w szpitalu i szybszym okresem rekonwalescencji. Dodatkowo, minimalizuje się także ewentualne ryzyko powikłań.

Przebieg badania

Jeśli przeprowadza się laparoskopię diagnostyczną, możliwe jest podanie pacjentowi znieczulenia ogólnego lub miejscowego. Następnie pacjenta kładzie się na plecach. By przystąpić do zabiegu, konieczne jest stworzenie przestrzeni do obserwacji. W tym celu do jamy brzusznej wpuszcza się specjalny rodzaj igły – odmową – która umożliwia wpompowanie do wnętrza gazu. Zwykle lekarze decydują się na wprowadzenie 3-5 litrów dwutlenku węgla. Jego zadaniem jest rozdzielenie narządów, tak, by uniknąć ryzyka naruszenia jelit. Kiedy gaz zostanie wpuszczony do jamy brzusznej, trokarem nacina się brzuch na wysokości pępka. Tokar to wykonana z metalu rurka, przez którą przechodzi laparoskop. Dzięki temu zyskujemy możliwość wprowadzenia zlokalizowanej po zewnętrznej stronie narzędzia kaniuli. Dopiero po wprowadzeniu jej do otrzewnej, można wprowadzić laparoskop. Po wykonaniu badania, lekarz ostrożnie wyciąga wszystkie narzędzia, a następnie odpompowuje gaz. Choć opis brzmi nieco skomplikowanie, to jednak całe badanie nie trwa zwykle dłużej niż kilkadziesiąt minut. Po laparoskopii pacjent powinien spędzić dobę w szpitalu, podczas której nie należy przyjmować pokarmów i płynów.

Wyniki badań otrzymuje się około dwa tygodnie po ich przeprowadzeniu, jednak już w trakcie laparoskopii lekarz jest w stanie przeprowadzić wstępną diagnozę. Czas oczekiwania jest zależny od poziomu skomplikowania badań (np. biopsji czy badań histopatologicznych rozmazów lub płynów).

Powikłania

Najczęstszym efektem ubocznym występującym po badaniach laparoskopowych jest uczucie bólu w okolicy nacięcia. W takim przypadku uśmierza się go lekami przeciwbólowymi. W pojedynczych przypadkach może dojść do krwawień lub infekcji, zaś bardzo rzadko – do poważniejszych powikłań w postaci uszkodzeń jelit, pęcherza lub naczyń krwionośnych, odm podskórnych, śródpiersiowych, opłucnowych, zatorów powietrznych, źółciowych zapaleń otrzewnej i innych. W takiej sytuacji należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza specjalisty.

Przeciwwskazania

U niektórych osób nie jest jednak wskazanie przeprowadzenie zabiegu laparoskopowego. Zazwyczaj dotyczą one:

 • niewydolności krążeniowo-oddechowych,
 • ciężkich postaci astmy,
 • przewlekłych zapaleń oskrzeli,
 • przebytych zawałów,
 • ciąż,
 • podeszłego wieku.

W takich przypadkach, kiedy laparoskopia nie jest dobrym rozwiązaniem, lekarz dobiera inną – alternatywną metodę zabiegową.

Laserowe usunięcie fałdy okołoodbytniczej

Fałdy okołoodbytnicze to fragmenty skóry, które wystają poza odbyt. Mogą one wywołać infekcje lub doprowadzić do krwawień, dlatego lekarze decydują się na ich usuwanie. W takich przypadkach, kiedy pacjenci uskarżają się na dyskomfort, lekarze zalecają laserowe usunięcie fałdy okołoodbytniczej. Choć, decydując się na laserowe usunięcie fałdy okołoodbytniczej, należy liczyć się z koniecznością dokładnego pielęgnowania ran, to jednak pacjenci zgodnie przyznają, iż taka alternatywa jest przez nich lepiej znoszona.

Skonsultuj się z lekarzem specjalistą, który wykona laparoskopowe usunięcie zrostów jamy brzusznej, fałd okołoodbytniczych i inne zabiegi z wykorzystaniem laparoskopu.

Laparoskopowe usunięcie wyrostka robaczkowego

Ponieważ nie ma potrzeby otwarcia jamy brzusznej, zabieg ten jest dużo mniej bolesny i bezpieczniejszy dla pacjenta, jednak – nieco bardziej czasochłonny. Mimo to organizm szybciej wraca do normalnego funkcjonowania i całkowicie się regeneruje. Laparoskopia zmniejsza także ryzyko ewentualnych powikłań pooperacyjnych.

Istnieje także możliwość laparoskopowego usuwania zrostów jamy brzusznej. To specyficzne tkanki, które tworzą się w wyniku operacji przeprowadzanych w przewlekłych stanach zapalnych. Używając laparoskopu, nie narusza się innych narządów, a jedynie precyzyjnie likwiduje powstałe łączenia. Właśnie dlatego lekarze tak chętnie wykonują laparoskopowe usunięcie zrostów jamy brzusznej. Czytaj więcej…

Laparoskopia przepukliny pachwinowej lub udowej

Poddając się zabiegowi laparoskopowego usuwania przepuklin udowych czy pachwinowych, pacjent odczuwa po zabiegu znacznie mniejszy ból niż w przypadku tradycyjnych zabiegów operacyjnych. Dodatkowo zauważono, iż pacjenci, u których przeprowadzono zabieg laparoskopowy, znacznie szybciej wracają do aktywności. Sam laparoskop służy do wykonania małego nacięcia, po którym lekarz może wprowadzić specjalną siatkę. Czytaj więcej…