Klucz do właściwego leczenia

W przypadku każdej choroby znaczenie ma zarówno wiedza medyczna, profesjonalny sprzęt medyczny, jak i właściwa diagnoza. Niektóre jednostki chorobowe można wykryć bardzo szybko, inne wymagają specjalistycznych badań. Dużą rolę odgrywa tu również doświadczenie zawodowe lekarza.

 

Badanie

Przy chorobach odbytu znaczenie ma już pierwsze badanie, wykonywane na specjalnym fotelu. Pacjent powinien być tak ułożony, aby lekarz badający mógł swobodnie przeprowadzić badanie palpacyjne. Jest to sytuacja krępująca dla pacjenta, gdyż dotyczy jego części intymnych, ale konieczna. Ważne jest to, że zapewniamy mu maksymalnie warunki do tego, aby czuł się jak najbardziej komfortowo.

Badanie przeprowadzane jest na nowoczesnym fotelu automatycznym, wygodnym i bezpiecznym, z różnymi funkcjami regulowania np. wysokości. Można na nim umieścić pacjenta ważącego nawet ponad 200 kg i dopasować jego pozycję wygodnie oraz pod kątem przeprowadzanego badania. Aby rozładować towarzyszący mu stres, proponujemy posłuchanie w słuchawkach muzyki łagodzącej przeżywane emocje. Staramy się, aby badanie i leczenie proktologiczne było jak najmniej krępujące i niekomfortowe dla pacjentów.

 

Ultrasonografia 3D i 4D

Ultradźwiękowe badanie jest badaniem nieszkodliwym, nieinwazyjnym. To metoda diagnostyki obrazowej, pozwalającą na uzyskanie obrazu narządów wewnętrznych ciała i sprawdzenie ich pod kątem prawidłowości oraz zmian patologicznych. USG to podstawowy, a zarazem niezbędny sprzęt wykorzystywany w rozpoznawaniu różnego rodzaju przypadków medycznych.

Tradycyjne USG daje obraz dwuwymiarowy, wystarczający przy diagnozowaniu niektórych jednostek chorobowych. Niestety bardziej zaawansowane zmiany chorobowe czy narządowe wymagają bardziej precyzyjnego badania.

Sprzęt, z którego korzystamy w naszej klinice, posiada – poza funkcją 2D – także obraz 3D i 4D. Dzięki temu uzyskać możemy bardzo dokładne informacje na temat problemów chorobowych, z jakimi trafia do nas pacjent. Unika się też w ten sposób korzystania z badań RTG czy KT, które wiążą się z niepotrzebną dawką promieniowania obciążającą organizm.

Wykonujemy także endosonografię, czyli badanie przewodu pokarmowego i struktur z nim sąsiadujących. To metoda łącząca w sobie „klasyczną” endoskopię i ultrasonografię, stosowana przy użyciu jednego aparatu. Badanie możemy przeprowadzić w 2D, 3D, 4D, a nawet 6D.

Zachodzące w organizmie zmiany nowotworowe można łatwo rozpoznać w badaniu rektoskopowym, polegającym na wziernikowaniu kanału odbytu i odbytnicy. Oprócz tego wykonujemy badania histopatologicznego, aby określić stopień zaawansowania choroby i dopasować odpowiedni plan leczenia.

Dzięki wykorzystaniu naszego USG można m.in.:

 

  • zdiagnozować głęboki ropień miednicy,
  • ocenić uszkodzenia mięśnia zwieracza w wyniku np. poporodowego uszkodzenia,
  • poznać przyczyny nietrzymania moczu i stolca,
  • znaleźć przyczynę przewlekłego zaparcia,
  • wykryć kamienicę żółciową i skontrolować drogi żółciowe,
  • ocenić stan i rozmiary różnych przepuklin.

Poza tym nasz sprzęt ultrasonograficzny wykorzystujemy do wykonywania badań Dopplerowskich, zlecanych przy problemach związanych z krążeniem kończyn dolnych.

 

Manometrie i EMG odbytu

 

Aby leczyć przewlekłe zaparcia, nietrzymanie stolca i moczu trzeba najpierw postawić właściwą diagnozę i odróżnić mechaniczne zaburzenia funkcji aparatu zwieracza odbytu od poważnego zaburzenia. W tym celu korzysta się z USG 3D oraz wykonuje manometrię i EMG odbytu. Nasz gabinet posiada ten właśnie unikalny i nowoczesny sprzęt. Przeprowadzane badania są bezbolesne i bezpieczne. Manometria pomaga ocenić czynności zwieraczy odbytu poprzez pomiar zmian ciśnienia w odbytnicy i odbycie. Przez odbyt do końcowego odcinka jelita wprowadza się cewnik z balonikiem, który następnie w trakcie badania wypełniany jest powietrzem. Wyniki pomiarów ciśnienia rejestruje urządzenie elektroniczne, a analizuje je lekarza z użyciem komputera.

Z kolei elektromiografia (EMG) to badanie elektrofizjologiczne, dzięki któremu można ocenić funkcje mięśni i nerwów. Wykorzystuje się je przy diagnozowaniu wielu chorób neurologicznych i układu mięśniowego. Rozpoznać w ten sposób można np. dystrofię mięśniową, stwardnienie boczne zanikowe czy rdzeniowy zanik mięśni.