Detoks po chemioterapii

Chelacja jest to znana metoda służąca miedzy innymi do oczyszczania organizmu od róznych toksyn. W ciągu  przebiegu życia, gromadzą się różne toksyny w naszym organizmie.  Każdy żyjący człowiek posiada w sobie krążące komórki  nowotworowe, i o tym ile i jakie są nikt z nas nie ma pojęcia, gdyż nasz układ immunologiczny troszczy się o tym, że usuwa je regularnie z naszego organizmu. Równowaga między nowymi pojawiającymi się komórek nowotworowych i silą naszego układu immunologicznego zabezpiecza nas od choroby nowotworowej, gdyż te komórki pozostają pod kontrolą i nie wyrastają.

Gdy nasz układ immunologiczny osłabia się, przeważnie wynikiem naszego zaniedbania i niezdrowego stylu życia np. nie odpowiednia dieta, stresowy styl życia, brak snu, palenie papierosów, narkotyki, picie alkoholu, długo trwające konflikty w rodzinie, w pracy, ciągle nastawienie się na czynniki onkogenne, np. promieniowanie, smog,  dym samochodowy, etc… , niektóre leki szczególnie antybiotyki i niektóre trucizny np. nawozy,  farby, herbicydy, insektycydy , środki do deratyzacji  etc…, wtedy istnieje realne niebezpieczenstwo zachorowania.

Zatrucie metalami ciężkimi, produktami chemicznimi, radioaktywnymi, biologicznymi (np. grzybami). pestycydami rolnicznymi, terapeutycznymi np. np. po chemio – radioterapii i antibiotzkoterapii. Terapia chemioterapeutyczna, antibiotykowa, sterydowa i radioterapeutyczna należą do głównych metod leczenia nowotworowego w medycyny allopatycznej. Zastosowanie antybiotyków niszczy mikrobiom, czyli. flora bakteryjna jelit, wyjałowi organizm i prowadzi do przepuszczalności ściany jelit. W wyniku czego toksyny łatwo przenikają do organizmu i mogą kaskadowo uruchomić różne groźne procesy chorobowe, międzi innymi choroby autoimmunologiczne i nowotwory.

Terapia chelatowa powinna byc prowadzona pod scislą opieką lekarską, gdyż jeśli nieumiejętnie zostana prowadzona może prowadzić do powaznych komplikacji. Podczas chelacji efekt terapeutyczny chemii, radioterapii lub antybiotykoterapii nie jest zaburzony, natomiast pozostałe toksyny zostaną umiejętnie usunięte z organizmu. Chelat (znane produkty farmaceutyczne) posiadają właściwości związania się z molekulami utleniającymi i zostają usuwane z organizmu, przez wątrobę, układ moczowy, stolec pot, oddech lub zmienione na nieszkodliwe substraty. Zgromadzenie toksyny np. po chemioterapii, radioterapii lub antybiotykoterapii, prowadzą do poważnych następstw tak jak uszkodzenie układu nerwowego, sercowo-naczyniowego, uszkodzenie śluzówki przewodu pokarmowego i narządów płciowych, słuchu, uszkodzenie szpiku kostnego, stawów, nadmiernie zmęczenie, biegunki, wymioty, niepłodności, i skrócenie długości życia!

Komórki  nowotworowe stosują metale ciężkie tj. ołów, rtęć, kadm, chrom, kobalt etc…do utrzymania swojej stabilizacji i w potrzebie rozmnazania się. Chemioterapia zawiera niektórych z tych metali ciężkich. Chelacja powinna być stosowana po każdej  sesji chemioterapii, radioterapii lub antybiotykoterapii!

W naszym Centrum Proctogin, na podstawie naszego  wieloletniego doświadczenia, prowadzimy terapię  chelatową. Większość z naszych pacjentów lekko przechodzą przez chemioterapię, i lepiej ją zniosą i niektórych z nich nawet nie stracą włosów.

Zapraszamy do naszego Centrum.