Detoks po chemioterapii

 

Chelacja jest to znana metoda służąca miedzy innymi do oczyszczania organizmu od róznych toksyn. W ciągu  przebiegu życia, gromadzą się różne toksyny w naszym organizmie.  Każdy żyjący człowiek posiada w sobie krążące komórki  nowotworowe, i o tym ile i jakie są nikt z nas nie ma pojęcia, gdyż nasz układ immunologiczny troszczy się o tym, że usuwa je regularnie z naszego organizmu. Równowaga między nowymi pojawiającymi się komórek nowotworowych i silą naszego układu immunologicznego zabezpiecza nas od choroby nowotworowej, gdyż te komórki pozostają pod kontrolą i nie wyrastają.                                        Gdy nasz układ immunologiczny osłabia się, przeważnie wynikiem naszego zaniedbania i niezdrowego stylu życia np. nie odpowiednia dieta, stresowy styl życia, brak snu, palenie papierosów, narkotyki, picie alkoholu, długo trwające konflikty w rodzinie, w pracy, ciągle nastawienie się na czynniki onkogenne, np. promieniowanie, smog,  dym samochodowy, etc… , niektóre leki szczególnie antybiotyki i niektóre trucizny np. nawozy,  farby, herbicydy, insektycydy , środki do deratyzacji  etc…, wtedy istnieje realne niebezpieczenstwo zachorowania.                                                                                     Zatrucie metalami ciężkimi, produktami chemicznimi, radioaktywnymi, biologicznymi (np. grzybami). pestycydami rolnicznymi, terapeutycznymi np. np. po chemio – radioterapii i antibiotzkoterapii. Terapia chemioterapeutyczna, antibiotykowa, sterydowa i radioterapeutyczna należą do głównych metod leczenia nowotworowego w medycyny allopatycznej. Zastosowanie antybiotyków niszczy mikrobiom, czyli. flora bakteryjna jelit, wyjałowi organizm i prowadzi do przepuszczalności ściany jelit. W wyniku czego toksyny łatwo przenikają do organizmu i mogą kaskadowo uruchomić różne groźne procesy chorobowe, międzi innymi choroby autoimmunologiczne i nowotwory.                                                                                                                 Terapia chelatowa powinna byc prowadzona pod scislą opieką lekarską, gdyż jeśli nieumiejętnie zostana prowadzona może prowadzić do powaznych komplikacji. Podczas chelacji efekt terapeutyczny chemii, radioterapii lub antybiotykoterapii nie jest zaburzony, natomiast pozostałe toksyny zostaną umiejętnie usunięte z organizmu. Chelat (znane produkty farmaceutyczne) posiadają właściwości związania się z molekulami utleniającymi i zostają usuwane z organizmu, przez wątrobę, układ moczowy, stolec pot, oddech lub zmienione na nieszkodliwe substraty. Zgromadzenie toksyny np. po chemioterapii, radioterapii lub antybiotykoterapii, prowadzą do poważnych następstw tak jak uszkodzenie układu nerwowego, sercowo-naczyniowego, uszkodzenie śluzówki przewodu pokarmowego i narządów płciowych, słuchu, uszkodzenie szpiku kostnego, stawów, nadmiernie zmęczenie, biegunki, wymioty, niepłodności, i skrócenie długości życia!                                                                                                                                                                                                                  Komórki  nowotworowe stosują metale ciężkie tj. ołów, rtęć, kadm, chrom, kobalt etc…do utrzymania swojej stabilizacji i w potrzebie rozmnazania się. Chemioterapia zawiera niektórych z tych metali ciężkich. Chelacja powinna być stosowana po każdej  sesji chemioterapii, radioterapii lub antybiotykoterapii!

W naszym Centrum Proctogin, na podstawie naszego  wieloletniego doświadczenia, prowadzimy terapię  chelatową. Większość z naszych pacjentów lekko przechodzą przez chemioterapię, i lepiej ją zniosą i niektórych z nich nawet nie stracą włosów.

Jeżeli borykasz sie z ww. chorobami, zapraszam .

Proctogin Chirurgie und Proktologie – Bioimmuntherapii  Berlin.

Telefon do kontaktu-00493055517118.

Od pon. do  śr.  on godz. 10 00 -15 00

W Berlinie mówimy również po polsku!

Naukowe Piśmiennictwo

 1. APOSHIAN HV. (1998): Mobilization of mercury and arsenic in humans by sodium 2,3-dimercapto-1-propane sulfonate (DMPS). Environ Health Perspect. 106(Suppl 4): 1017-1025.
 2. FOURNIE GJ, MAS M, CAUTAIN B et al. (2001): Induction of autoimmunity through bystander effects. Lessons from immunological disorders induced by heavy metals. J Autoimmun. 16(3): 319-326.
 3. BELLES M, ALBINA ML, SANCHEZ DJ et al. (2002): Interactions in developmental toxicology: effects of concurrent exposure to lead, organic mercury, and arsenic in pregnant mice. Arch Environ Contam Toxicol. 42(1): 93-98.
 4. IARC – INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER (2004): Overall Evaluations of Carcinogenicity to Humans As evaluated in IARC Monographs Volumes 1-88. International Agency for Research on Cancer, World Health Organization, Lyon, France.
 5. INSTITORIS L, KOVACS D, KECSKEMETI-KOVACS I et al. (2006): Immunotoxicological investigation of subacute combined exposure with low doses of Pb, Hg and Cd in rats. Acta Biol Hung. 57(4): 433-439.
 6. JENNRICH P. (2007): Schwermetalle – Ursache für Zivilisationskrankheiten. CO`MED Verlagsgesellschaft mbH, Hochheim.
 7. HALLAB NJ, CAICEDO M, FINNEGAN A et al. (2008): Th1 type lymphocyte reactivity to metals in patients with total hip arthroplasty. J Orthop Surg. 3: 6.
 8. BORDIGNON V, PALAMARA F, CORDIALI-FEI P et al. (2008): Nickel, palladium and rhodium induced IFN-gamma and IL-10 production as assessed by in vitro ELISpotanalysis in contact dermatitis patients. BMC Immunol. 9: 19.
 9. AL-SALEHI SK. (2009): Effects of bleaching on mercury ion release from dental amalgam. J Dent Res. 88(3): 39-43
 10. IARC – INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER (2010): Carbon black, titanium dioxide, and talc. IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans. Vol. 93. International Agency for Research on Cancer, World Health Organization, Lyon, France.
 11. JENNRICH P. (2011): Europarat ruft dazu auf, die Umweltbelastung durch Schwermetalle zu reduzieren. COMED 07/2011: 1-5.
 12. DU H, ZHU X, FAN C, XU S, WANG Y, ZHOU Y. (2012): Oxidative damage and OGG1 expression induced by a combined effect of titanium dioxide nanoparticles and lead acetate in human hepatocytes. Environ Toxicol. 27(10): 590-597.
 13. Efficacy of chelation therapy to remove aluminium intoxication. Fulgenzi A, De Giuseppe R, Bamonti F, Vietti D, Ferrero ME. J Inorg Biochem. 2015 Nov;152:214-8. doi: 10.1016/j.jinorgbio.2015.09.007. Epub 2015 Sep 24.
 14. Unusual presentation of arsenic poisoning in a case of celiac disease. Hasanato RM, Almomen AM. Ann Saudi Med. 2015 Mar-Apr;35(2):165-7. doi: 10.5144/0256-4947.2015.165.
 15. EDTA Chelation Therapy to Reduce Cardiovascular Events in Persons with Diabetes. Ouyang P, Gottlieb SH, Culotta VL, Navas-Acien A. Curr Cardiol Rep. 2015 Nov;17(11):96. doi: 10.1007/s11886-015-0656-y. Review.
 16. Rationale for the Successful Management of EDTA Chelation Therapy in Human Burden by Toxic Metals. Ferrero ME. Biomed Res Int. 2016;2016:8274504. Epub 2016 Nov 8. Review.
 17. Chronic lead poisoning in an Iranian opium smoker resident in London. Azizi A, Ferguson K, Dluzewski S, Hussain T, Klein M. BMJ Case Rep. 2016 Nov 1;2016. pii: bcr2016215965. doi: 10.1136/bcr-2016-215965.
 18. Chronic Toxic Metal Exposure and Cardiovascular Disease: Mechanisms of Risk and Emerging Role of Chelation Therapy. Aneni EC, Escolar E, Lamas GA. Curr Atheroscler Rep. 2016 Dec;18(12):81. Review.
 19. Chronic Toxic Metal Exposure and Cardiovascular Disease: Mechanisms of Risk and Emerging Role of Chelation Therapy. Aneni EC, Escolar E, Lamas GA. Curr Atheroscler Rep. 2016 Dec;18(12):81. Review.
 20. An overview of plant-based interventions to ameliorate arsenic toxicity. Susan A, Rajendran K, Sathyasivam K, Krishnan UM. Biomed Pharmacother. 2019 Jan;109:838-852. doi: 10.1016/j.biopha.2018.10.099. Epub 2018 Nov 5. Review.
 21. New Perspectives in Iron Chelation Therapy for the Treatment of Neurodegenerative Diseases. Nuñez MT, Chana-Cuevas P. Pharmaceuticals (Basel). 2018 Oct 19;11(4). pii: E109. doi: 10.3390/ph11040109. Review.